ziņas
Bildes
Kas mēs esam
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Publikācijas
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Kapsēta
 
Draudzes darbība tiek uzturēta no draudzes locekļu un citu cilvēku labprātīgajiem ziedojumiem.

Atgādinām, ka ikviena draudzes locekļa pienākums ir atbalstīt draudzi ar ziedojumiem un veikt ikgadējās draudzes locekļa iemaksas līdz pirmajai adventa svētdienai. Draudzes locekļa iemaksas lūdzam ieskaitīt zemāk norādītajā norēķinu kontā.

Ziedot jūs varat dievnamā - dievkalpojuma laikā. Var ziedot pret kvīti vai anonīmi, kā arī veicot pārskaitījumu uz mūsu draudzes kontu:

Skultes evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000226956
Juridiskā adrese: Baznīca, Skultes pagasts, Limbažu novads LV-4025
Kancelejas adrese: Mācītājmuiža, Saulkrastu l.t. Saulkrastu nov. LV-2160

Ņemot vērā, ka GE Money Banka slēdza filiāli Saulkrastos mēs atvērām jaunu kontu. Jaunais norēķinu un ziedojumu konts:


AS "SEB banka"
LV07UNLA0050020003871


Iepriekš ziedotie līdzekļi, kuri tika ieskaitīti dievnama atjaunošanas kontā tika izlietoti dievnama atjaunošanai.


Lūdzam turpmāk gan ziedojumus dievnama atjaunošanai, gan arī citus ziedojumus un iemaksas veikt uz augstāk norādīto bankas kontu.

Jautājumi par ziedošanu

* Vārds:
* E-pasts:
   Draudzes mācītājs
  Ivo Pavlovičs

  29449558
  pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19.00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
Juris Ķesteris
draudzes priekšnieks
t. 29442777
 

 

 »